Płyta GRIN (gradientowa)

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Jest to symulacja prostokątnego materiału dielektrycznego o współczynniku załamania \(n( ho) = n_0 \sqrt{1-(\alpha \rho)^2}\), gdzie \(n_0=2\) jest współczynnikiem załamania światła na jego osi centralnej, a \(\rho \) jest odległością radialną od jego osi centralnej, taką, że \(\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2R} \), gdzie \(R=100 \) jest jego promieniem.
Górny dielektryk w tej symulacji składa się z cienkich prostokątów dielektrycznych o stałym współczynniku załamania światła, zgodnie z \(n(\rho)\) (skrypt do tworzenia tego dielektryka jest dostępny tutaj), podczas gdy dolny dielektryk jest materiałem gradientowym o współczynniku załamania \(n( ho)\).

Otwórz w symulatorze

Płyta GRIN (gradientowa)