Symulacja biegu promieni

Twórz i symuluj interaktywnie sceny optyki geometrycznej 2D.
Całkowicie darmowa aplikacja webowa. Kod źródłowy jest dostępny na GitHub.

Uruchom symulator


Narzędzia

ray

Promień

Pojedynczy promień światła określony przez dwa punkty.
Beam

Wiązka

Wysyłana prostopadle do odcinka wiązka promieni równoległych, których gęstość jest kontrolowana za pomocą suwaka "Gęstość promieni".
Point Source

Źródło punktowe

Promienie wychodzące z jednego punktu, a ich liczba jest kontrolowana za pomocą suwaka "Gęstość promieni".
Mirror

Zwierciadło

Symuluje odbicie światła od zwierciadła płaskiego.
Mirror (Curved)

Zwierciadło (zakrzywione)

Zwierciadło, którego powierzchnia jest zakrzywiona. Może być kołowa, paraboliczna lub zdefiniowana przez niestandardowe równanie y = f(x).
Ideal curved mirror

Idealnie zakrzywione zwierciadło

Idealnie 'zakrzywione' zwierciadło, dokładnie spełniające równanie (1/x + 1/y = 1/f). Ogniskową (w pikselach) można ustawić bezpośrednio.
Beam Splitter

Rozdzielacz wiązki

Zwierciadło odbijające tylko część padającego światła.
Glass

Szkło

Symuluje załamanie i odbicie światła na granicy ośrodków.
Glass (Other shapes)

Szkło (inne kształty)

Szkło o dowolnych kształtach, ograniczonych odcinkami i łukami okręgów lub zdefiniowanych układem nierówności f(x) < y < g(x).
Glass (Ideal lens)

Szkło (idealna soczewka)

Idealna soczewka, która spełnia dokładnie równanie (1/x + 1/y = 1/f). Ogniskową (w pikselach) można ustawić bezpośrednio.
Blocker

Przesłona

Przeszkoda - odcinek - pochłaniająca padające promienie.
Ruler

Linijka

Linijka odmierzająca odległość od punktu zero (pierwsze kliknięcie) do innego punktu (drugie kliknięcie). Wyskalowana w pikselach.
Protractor

Kątomierz

Kątomierz określony przez środek (wierzchołek kąta - pierwsze kliknięcie) i inny punkt dla kierunku zerowego (drugie kliknięcie). Skala jest w stopniach.
Detector

Detektor

Narzędzie do pomiaru szybkości przepływu energii (P), szybkości prostopadłego przepływu pędu (F⊥), i szybkości równoległego przepływu pędu (F∥) przez odcinek. Jednostki są umowne.

Widok

Promienie

Pokaż promienie. Gdy "gęstość promieni" jest duża, wiązka pojawia się jako ciągła.
High density
Low density

Rozszerzone promienie

Pokaż zarówno promienie, jak i ich przedłużenia. Kolor pomarańczowy wskazuje przedłużenia do tyłu, a szary do przodu.
Extended rays

Wszystkie obrazy

Pokaż położenie wszystkich obrazów. Żółte punkty oznaczają obrazy rzeczywiste, pomarańczowe obrazy pozorne, a szare (brak na tym zdjęciu) obiekty wirtualne. Zwróć uwagę, że niektórych obrazów nie można wykryć, jeśli "Gęstość promieni" nie jest wystarczająco wysoka.
All images

Widziane przez obserwatora

Symuluje promienie i obrazy widziane z określonego miejsca. Obserwatora symbolizuje niebieskie kółko. Wszelkie przecinające je promienie uważa się za "obserwowane". Obserwator nie wie, gdzie faktycznie zaczynają się promienie, ale będzie mu się wydawało, że zaczynają się w pewnym punkcie (punktach), jeśli się tam przecinają. Promienie są pokazane na niebiesko, a punkt(y) na żółto (rzeczywiste) lub pomarańczowo (pozorne).
Seen by obeserver

Symuluj kolory

Symuluj kolory (długości fal) źródeł światła, mieszanie kolorów i dyspersję chromatyczną szkieł.
Simulate Colors