Ray Optics Simulatie

Een open-source web applicatie om reflectie en refractie van licht te simuleren.
Geschreven in HTML, CSS en JavaScript.

Start Applicatie


Gereedschap

ray

Straal

Één lichtstraal door twee punten.
Beam

Beam

Een evenwijdige bundel uit een lijnstuk, de dichtheid wordt met "Straal dichtheid" ingesteld.
Point Source

Punt bron

Stralen komen uit een punt, aantal wordt met "Straal dichtheid" ingesteld.
Mirror

Spiegel

Simuleert de reflectie in een spiegel.
Mirror (Curved)

Gebogen spiegel

Een deel van een cirkel als spiegel, gedefinieerd met drie punten.
Ideal curved mirror

Ideale gebogen spiegel

Een ideale "gebogen" spiegel die aan de spiegelvergelijking voldoet (1/p + 1/q = 1/f). De brandpuntafstand (in pixels) kan ingesteld worden.
Glass

Glas

Simuleert de breking en spiegelig van licht op een oppervlak. De intensiteiten worden berekend op basis van ongepolarizeerd glas.
Glass (Other shapes)

Glas (overige vormen)

Willekeurige glazen vormen uit lijnstukken en cirkelbogen, inclusief prismas en "ronde" lenzen.
Glass (Ideal lens)

Glas (Ideale lens)

Een ideale lens die de lensformule volgt (1/p + 1/q = 1/f). De brandpuntafstand (in pixels) kan ingesteld worden.
Blocker

Scherm

Een lijnstuk dat opvallend licht absorbeert.
Ruler

Lineaal

Een lineaal van 0 tot een ander punt. De schaal is in pixels.
Protractor

Gradenboog

Een gradenboog met een middelpunt tot een ander punt voor een hoek van 0 graden. De schaal is in graden.

Views

Stralen

Toont de lichtstralen. Als de "Straaldichtheid" groot is, lijkt op een lichtvlek.
High density
Low density

Uitgebreide stralen

Toont de echte en virtuele stralen. Oranje voor stralen tegengesteld aan lichtrichting, grijs voor doortrekken in de lichtrichting.
Extended rays

Alle beelden

Toont de plaats van alle beelden. Gele punten voor de reeele beelden, oranje voor de virtuele beelden, grijs (niet in deze figuur) geven virtuele objecten aan. Let op dat sommige beelden niet zichtbaar zijn als de "Straaldichtheid" te laag is.
All images

Beeld voor waarnemer

Simuleert de stralen en beelden zoals die vanaf een bepaalde plaats zichtbaar zijn. De blauwe cirkel is de waarnemer (het oog). Elke straal die de cirkel kruist is "zichtbaar". De waarnemer "weet" niet waar de eigenlijke straal begint, maar gaat uit van een rechte lijn van het punt van inval naar de "bron". De (zichtbare) stralen worden in het blauw getoond en de punt(en) in oranje.
Seen by obeserver