Lornetki NL

Osoba wnosząca wkład: Wen Zhou

Symulacja przedstawia zgrubny szkic zasady działania lornetki Swarovski NL.

Otwórz w symulatorze

Lornetki NL