Kierowanie wiązką światła

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Symulacja bipryzmatu regularnego i Fresnela. Bipryzmat może skierować padającą skolimowaną wiązkę w dwóch kierunkach, w zależności od kąta wierzchołkowego.

Otwórz w symulatorze

Kierowanie wiązką światła