Mikroskop złożony

Osoba wnosząca wkład: Yi-Ting Tu

Mikroskop złożony składa się z dwóch soczewek, obiektywu i okularu. Punkt (zielony) jest bardzo blisko osi optycznej i reprezentuje czubek małego obiektu. Obiekt jest następnie powiększany przez dwie soczewki, tak że powstaje duży odwrócony obraz pozorny (przecięcie pomarańczowych przedłużeń końcowych promieni to obraz zielonego punktu).

Otwórz w symulatorze

Mikroskop złożony