Soczewka wklęsła

Osoba wnosząca wkład: Paul Falstad

Symulacja pokazuje soczewkę wklęsłą rozpraszającą wiązkę.

Otwórz w symulatorze

Soczewka wklęsła