Odbicie wewnętrzne

Osoba wnosząca wkład: Paul Falstad

Symulacja pokazuje refrakcję i wewnętrzne odbicie na powierzchni.

Otwórz w symulatorze

Odbicie wewnętrzne