Rozwiązanie labiryntu

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer, Yi-Ting Tu

Symulacja biegu promienia światła wysłanego w labiryncie, wielokrotnie odbijanego przez ściany. Większy i mniejszy czerwony kwadrat wewnątrz labiryntu (widoczne na zrzucie ekranu poniżej) reprezentują odpowiednio punkt wysłania i początkowy kierunek promienia światła. W przypadku niektórych początkowych orientacji, promień światła wychodzi z labiryntu, a tym samym, cofając się po torze promienia, można zasadniczo znaleźć rozwiązanie labiryntu.

Otwórz w symulatorze

Rozwiązanie labiryntu