Aberracje monochromatyczne

Osoba wnosząca wkład: Paul Falstad, Stas Fainer

To jest symulacja różnych aberracji monochromatycznych:

  1. Aberracja sferyczna.
  2. Aberracja komatyczna.
  3. Aberracja rozogniskowania.
  4. Aberracja krzywizny pola.

Otwórz w symulatorze

Aberracje monochromatyczne