Zwierciadło paraboliczne

Osoba wnosząca wkład: Paul Falstad

Symulacja pokazuje właściwości ogniskowania zwierciadła parabolicznego.

Otwórz w symulatorze

Zwierciadło paraboliczne