Nieoświetlony pokój Penrose'a

Osoba wnosząca wkład: Vincent Fan, Yi-Ting Tu

Niemożliwy do oświetlenia pokój Penrose'a jest zbudowany z luster eliptycznych, kołowych i liniowych. Ma tą interesującą właściwość, że źródło punktowe (zielone) w pomieszczeniu nie oświetli całego pomieszczenia, bez względu na to, gdzie je umieścisz. Możesz przeciągnąć zielony punkt, aby przesunąć źródło.

Otwórz w symulatorze

Nieoświetlony pokój Penrose'a