Peryskop

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Symulacja peryskopu wykonanego z dwóch płaskich zwierciadeł i kilku elementów blokujących światło.

Otwórz w symulatorze

Peryskop