Pryzmaty

Osoba wnosząca wkład: Paul Falstad

Symulacja pokazuje pryzmat prostokątny, pryzmat Porro (dachowy), pryzmat romboidalny, pryzmat Gołębicy i pryzmat pentagonalny.

Otwórz w symulatorze

Pryzmaty