Przekazywanie promieni

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Jest to symulacja przekazywania promieni przez szereg identycznych soczewek o ogniskowej \(f\) i odległości \(d\) między kolejnymi soczewkami. Nierozbieżna trajektoria promieni wiązki zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy \(d\leq 4f\) (w przybliżeniu przyosiowym).

Otwórz w symulatorze

Przekazywanie promieni