Rezonator płasko-wklęsły

Osoba wnosząca wkład: Mikhail Kochiev

To jest demonstracja rezonatora płasko-wklęsłego. Jeśli odległość między zwierciadłami jest większa niż promień krzywizny, rezonator jest niestabilny. Jeśli odległość między zwierciadłami jest mniejsza lub równa promieniowi krzywizny, otrzymujemy stabilny tryb rezonatora.

Otwórz w symulatorze

Rezonator płasko-wklęsły