Pojedynczy promień

Osoba wnosząca wkład: Yi-Ting Tu

Symulacja pokazująca odbicie i załamanie pojedynczego promienia.

Otwórz w symulatorze

Pojedynczy promień