Powiększenie poprzeczne i wzdłużne

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Symulacja powiększenia poprzecznego i wzdłużnego dla idealnej soczewki o ogniskowej \(f\). Powiększenie poprzeczne (zwane także liniowym) i wzdłużne to odpowiednio \(M_T=1-\frac{u}{f}\) i \(M_L=\frac{dv}{du}\), gdzie \(u\) and \(v\) to odpowiednio odległość przedmiotu i obrazu od naszej idealnej soczewki. Dla idealnej soczewki zachodzi również \(M_L=-(M_T)^2\)

Otwórz w symulatorze

Powiększenie poprzeczne i wzdłużne