Złamany ołówek

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Jest to symulacja obrazu postrzeganego przez nas, gdy patrzymy z boku na częściowo zanurzony w szklance wody ołówek. Załamanie promieni powoduje, że ołówek może wyglądać zarówno na wygięty, jak i złamany (w zależności od położenia oczu obserwatora). Jednak w tej symulacji złamanie jest bardziej wyraźne. Możesz sprawdzić symulację Zgięty ołówek, gdzie to drugie złudzenie jest bardziej wyraźne.

Otwórz w symulatorze

Złamany ołówek