Zgięty ołówek

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Jest to symulacja obrazu postrzeganego przez nas, gdy patrzymy z góry na częściowo zanurzony w szklance wody ołówek. Załamanie promieni powoduje, że ołówek może wyglądać zarówno na wygięty, jak i złamany (w zależności od położenia oczu obserwatora). Jednak w tej symulacji zginanie jest bardziej wyraźne. Możesz sprawdzić symulację Złamany ołówek, gdzie to drugie złudzenie jest bardziej wyraźne.

Otwórz w symulatorze

Zgięty ołówek