Piksel LCD

Osoba wnosząca wkład: James Garrard

Model piksela LCD. Symuluje działanie warstw wyświetlacza mikroledowego i sposób, w jaki nasze oczy postrzegają piksel.

Otwórz w symulatorze

Piksel LCD