Piksel LCD na bazie GaN

Osoba wnosząca wkład: James Garrard

Model piksela LCD opartego na GaN. Symuluje działanie warstw wyświetlacza mikroledowego i sposób, w jaki nasze oczy postrzegają piksel.

Otwórz w symulatorze

Piksel LCD na bazie GaN