Soczewka hiperboliczna

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Jest to symulacja i porównanie soczewek hiperbolicznych i sferycznych. Obie soczewki mają identyczne ogniskowe, ale w przeciwieństwie do soczewki sferycznej, soczewka hiperboliczna może skupić równoległą wiązkę światła monochromatycznego do jednego punktu (pomijając falową naturę światła - czyli w przybliżeniu optyki geometrycznej) bez aberracji sferycznych.

Otwórz w symulatorze

Soczewka hiperboliczna