Obrazy w układzie dwóch zwierciadeł

Osoba wnosząca wkład: Yi-Ting Tu

Symulacja pokazuje obrazy utworzone przez dwa zwierciadła płaskie. Zielone "L" to przedmiot. Jeśli kąt między dwoma zwierciadłami wynosi \(\frac{360^\circ}{n}\), wtedy powstanie \(n-1\) pozornych obrazów (pomarańczowe L). Można przeciągnąć punkt końcowy każdego ze zwierciadeł, aby zmienić kąt między nimi.

Otwórz w symulatorze

Obrazy w układzie dwóch zwierciadeł