Miraż dolny

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Jest to jakościowa symulacja efektu mirażu dolnego.
W tym przykładzie współczynnik załamania światła powietrza jest aproksymowany funkcją \(n(y)=\sqrt{1 + (\frac{y}{h})^2 }\), gdzie \(h=600\) reprezentuje wysokość nad ziemią obiektu emitującego/odbijającego światło.

Otwórz w symulatorze

Miraż dolny