Soczewka rybie oko Maxwella

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

To jest symulacja soczewki typu rybie oko Maxwella, która jest sferycznym dielektrykiem o współczynniku załamania światła \(n(\rho) = \frac{n_0}{1+(\frac{\rho}{R})^2} \), gdzie \(n_0=2\) to współczynnik załamania w środku soczewki soczewki, \(R=100\) to promień soczewki, a \(\rho\) to odległość od środka soczewki.

Górny dielektryk składa się z \(N=20\) koncentrycznych soczewek sferycznych o promieniu \(R_i=5(N+1-i)\) i współczynniku załamania światła \(n_i = \frac{n_0}{1+(\frac{R_i}{R})^2} \), gdzie \(i=1,...,N\). Jednakże, ponieważ ten symulator oblicza efektywny współczynnik załamania światła elementu optycznego poprzez pomnożenie współczynnika załamania elementu przez współczynniki załamania elementów optycznych, które są w nim osadzone, współczynnik załamania \(i\)-tej koncentrycznej soczewki sferycznej jest określony wzorem \(n_{i}^\text{numerical}=\frac{n_i}{\prod\limits_{k=i+1}^{N}n_k}\).

Dolny dielektryk jest materiałem gradientowym o współczynniku załamania \(n(r)\).

Otwórz w symulatorze

Soczewka rybie oko Maxwella