Odbicie i załamanie

Osoba wnosząca wkład: Paul Falstad

Symulacja pokazuje odbicie i załamanie na powierzchni.

Otwórz w symulatorze

Odbicie i załamanie