Punkt zbiegu

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Niektóre układy optyczne odwzorowują nieskończone równoległe proste na linie na płaszczyźnie obrazu, które spotykają się w jednym punkcie, tworząc złudzenie, że spotykają się "w nieskończoności". Ten pojedynczy punkt nazywany jest punktem zbiegu.

Dla układu optycznego składającego się z idealnej soczewki o ogniskowej \(f\), położonej na płaszczyźnie \(XY\), tak że jej oś optyczna pokrywa się z osią \(X\)(poziomą) i soczewka pokrywa się z osią \(Y\), punkt zbiegu linii o współczynniku kierunkowym \(m\), umieszczonaj w obszarze \(x<0\), ma współrzędne \((f,m f)\).

Otwórz w symulatorze

Punkt zbiegu