Soczewka Luneburga

Osoba wnosząca wkład: Stas Fainer

Symulacja soczewki Luneburga, która jest sferycznym dielektrykiem o współczynniku załamania światła \(\rho) = \sqrt{n_0-(\frac{\rho}{R})^2} \), gdzie \(n_0=2\) to współczynnik załamania w środku soczewki soczewki, \(R=100\) to promień soczewki, a \( ho\) to odległość od środka soczewki.

Górny dielektryk składa się z \(N=20\) koncentrycznych soczewek sferycznych o promieniu \(R_i=5(N+1-i)\) i współczynniku załamania światła \(n_i = \sqrt{n_0-(\frac{R_i}{R})^2} \), gdzie \(i=1,...,N\). Jednakże, ponieważ ten symulator oblicza efektywny współczynnik załamania światła elementu optycznego poprzez pomnożenie współczynnika załamania elementu przez współczynniki załamania elementów optycznych, które są w nim osadzone, współczynnik załamania \(i\)-tej koncentrycznej soczewki sferycznej jest określony wzorem \(n_{i}^\text{numerical}=\frac{n_i}{\prod\limits_{k=i+1}^{N}n_k}\).

Dolny dielektryk jest materiałem gradientowym o współczynniku załamania \(n(r)\).

Otwórz w symulatorze

Soczewka Luneburga